Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten

Huidig pad: Home » Het centrum » Aandoeningen

Cara

Wat is Cara?

Cara staat voor Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. Respiratoire betekent 'met betrekking tot de ademhaling'. Cara is een verzamelnaam die vroeger werd gebruikt voor langdurige aandoeningen aan de luchtwegen zoals Astma. Astma wordt tegenwoordig niet meer in de groep “chronische luchtwegaandoeningen” geplaatst omdat dit een andere oorzaak heeft wordt het ook anders behandeld. De overige chronische luchtwegaandoeningen (chronische bronchitis en longemfyseem) worden onder de term COPD geplaatst zodat de term CARA niet meer wordt gebruikt.

Hoe is het behandelbaar?

Behandelingen bij astma:

Wie behandelt het?

Behandelend artsen/therapeuten:

Terug naar top


Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten