Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten

Huidig pad: Home

Niet-toxische tumortherapie - literatuur

Literatuurlijst bijgewerkt op 14 april 2002 (Drs. E Valstar)

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde) onderzoeken, in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere alternatieve methode is geëvalueerd.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute!!

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller, Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk. Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd. Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) (zie NTvG 136: 709-710; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

De referenties 3, 4 en 24 zijn " duplicaten" ; 5 en 8 zijn dat eveneens en feitelijk geldt dat ook voor de referenties 16 en 18. Referentie 21 is een zogenaamd enkelblind onderzoek, dat qua kwaliteit met een gerandomiseerd onderzoek vergelijkbaar is. Ook de referenties 22, 23 24,26, 66 en 67 zijn " duplicaten". Idem voor de referenties 27, 28 en 29. Voor de behandeling van het kleincellig longcarcinoom zijn er 2 studies met thymus, die een betere overleving laten zien (36 en 37; zie evenwel ook 33). De referenties 41 en 42 zijn additief, de referenties 38 en 50 liggen ook in elkanders verlengde. Zie ook de 13 studies met 5-FU en leucovorin bij uitgezaaide darmkanker. De studies 64 en 69 gaan beide over de toepassing van PSK bij borstkanker.

1) Lamm DL et al; J Urology 151:21-26; 1994; laat bij blaaskanker een significant gunstig effect zien van A,C,E,B6 en zink. Het onderzoek was tevens dubbelblind. De lagere kans op een recidief binnen vijf jaar betekent in KWF-termen (Koningin Wilhelmina Fonds) een betere genezingskans.

2) Krisnamurthi S et al; Radiology 99: 409-415; 1971. 1) Krisnamurthi S et al; Radiology 99: 409-415; 1971. Vitamine K3 verdubbelt bij wangkanker de genezingskans.

3) Toriso M et al; Cancer Immunol Immunother 1990; 31: 261-8. In dit dubbelblinde onderzoek vermindert de PSK-fractie van de paddestoel Coriolus Versicolor de sterfte bij darmkankerpatienten (stadium Dukes C) significant met 15%.

4) Mitomi T et al; Dis Colon Rectum 1992; 35(2): 123-30. Dit onderzoek is feitelijk een replica van referentie 3; ook hier vermindert de voornoemde PSK-fractie de sterfte van darmkankerpatienten.

5) Aso Y et al; Eur Urol 1995; 27: 104-109. Hierin wordt bij blaaskanker een significant therapeutisch effect van een melkzuurbacterie aangetoond. dit onderzoek was tevens dubbelblind. Het therapeutisch effect behelsde hier een significant langere ziekte-vrije periode indien de melkzuurbacteriën gebruikt werden.

6) Heys S et al; Int J Oncol 1998; 12: 221-5. In dit gerandomiseerde onderzoek bleek het aminozuur l-arginine bij borstkanker de responskans op chemotherapie significant te verbeteren.

7) Yang DA et al; Chung-Hua-Wai-Ko-Tsa-Chih 1994; 32(7):433-4. In dit onderzoek blijkt bij blaaskanker het effect van het Chinese kruid Zhuling even goed te zijn, als dat van de reguliere BCG-behandeling (vermindert de recidiefkans op termijn).

8) Aso Y en Akazan; Urol Int 1992; 49(3): 125-9. Referentie 5 (dubbelblind) is een feitelijke herhaling van dit kleine gerandomiseerde onderzoek; dit kleine onderzoek vindt ook een significant therapeutisch effect.

9) Manolakis G et al; Deutsche Zeitschrift fur Onkologie 27: 124-129; 1995. In dit onderzoek blijkt primrose-olie het leven van patiënten met uitgezaaide darmkanker met ca 1 jaar te verlengen.

10) Gogos CA et al; Cancer 1998; 82(2): 395-402. Omega-3-vetzuren plus vitamine E verlengen in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van terminale kankerpatiënten.

11) Sopotsinskaia EB et al; Vopr Onkol 1992; 38(5):592-9. Calorierestrictie bleek in dit gerandomiseerde onderzoek de progressie van borstkanker te vertragen.

12) Lissoni P et al; Oncology 1996; 53(1):43-46. In dit gerandomiseerde onderzoek bleek melatonine het leven van patiënten met een astrocytoom graad 4 te verlengen.

13) Lissoni P et al; J Pineal Res 1996; 21(4):239-42. In dit gerandomiseerde onderzoek bleek de melatoninegroep na 31 maanden significant minder recidieven te kennen.

14) Pastorino U et al; J Clin Oncol 1993 11(7):1216-22. Retinol in zeer hoge doses vermindert de recidiefkans bij longkankerpatienten significant.

15) Meyskens FL et al; Leuk Res 1995:19(9): 605-612. Vitamine A remt progressie bij chronische myeloide leukemie.

16) Lissoni P et al; Oncology 1992; 49(5):336-9. Bij patiënten met non-small-cell-lungcancer zijn er met cisplatin plus melatonine significant meer mensen na 1 jaar in leven dan met cisplatin alleen.

17) Lissoni P et al; Cancer 1994; 73(3): 699-701. Melatonine plus " supportive care" gaf bij patiënten met hersenmetastasen van solide tumoren na 1 jaar een significant betere overleving dan wanneer alleen " supportive care" werd toegepast.

18) Lissoni P et al; J Pineal Res 1997; 23(1): 15-9. Etoposide plus cisplatin plus melatonine gaf bij patiënten met non-small-cell-lung-cancer een significant betere overleving na 1 jaar dan wanneer alleen beide cytostatica werden gegeven. Aangezien in dit onderzoek de parameters cisplatin en melatonine versus cisplatin aanwezig zijn, is dit onderzoek feitelijk een " duplicaat" van referentie 16.

19) Thornes D et al; Eur J Surg Oncol 1989; 15(5):431-5. Coumarine als adjuvant vermindert de recidiefkans bij patiënten geopereerd wegens een melanoom aanzienlijk; dit was een gerandomiseerd onderzoek.

20) Ripamonti C et al; Cancer; 82(10); 1938-45. Zink bevordert smaakherstel na chemotherapie significant beter dan placebo.

21) Susman E; Biotechnology Newswatch; Monday April 19; 1999; blz 10-12. Uit het besproken onderzoek blijkt onomstotelijk, dat lycopeen in staat is prostaatkankers te verkleinen.

22) Nakazato H et al; Gan To Kagaku Ryoho 1989; 16 (8Pt1): 2563-2576. PSK (afgeleid van de paddestoel Coriolus Versicolor) verlengt bij maagkankerpatiënten de ziektevrije periode en vermindert de sterfte op een termijn van ruim 2 jaar.

23) Kondo T et al. Biotherapy 1991; 3(4): 287-95. Ook hier is bij maagkankerpatiënten een voordelig effect van PSK gevonden, zij het dat dit alleen bij een subgroep significant was (het betrof een lagere sterfte). Het was een relatief klein onderzoek; dit maakt verschillen altijd minder snel significant.

24) Nakazato H et al; Gan To Kagaku Ryoho 1986; 13 (2):308-18. Patiënten met maagkanker in stadium 3 hadden in dit gerandomiseerde onderzoek met PSK een betere prognose; hetzelfde gold voor patiënten met darmkanker stadium Dukes-C.

25) Nishiwaki Y et al; Gan To Kagaku Ryoho 1990; 17(1): 131-6. Longkankerpatiënten in stadium 3 hebben wel een betere prognose met als adjuvant PSK; voor longkankerpatiënten stadium 4 werd dit niet gevonden.

26) Ichihashi H et al; Gan To Kagaku Ryoho 14(9):2758-66. Hier is de groep maagkankerpatiënten met PSK ook beter af, zij het dat het verschil niet significant is. Een voorlopige meta-analyse van de referenties 22,23,24 en 26 laat een ondubbelzinnig gunstig effect van PSK bij maagkanker zien.

27) Akimoto M et al; Gan To Kagaku Ryoho 15 (4 pt 2-1): 827-833; 1988. Lentinan (Shiitake ) verbetert in gerandomiseerd onderzoek de prognose van maagkankerpatiënten.

28) Taguchi T; Cancer detect Prev (Suppl); 1:333-49; 1987: dit onderzoek is evenals no 29 met no 27 vergelijkbaar, zij het, dat in no 29 maagdarmkankerpatiënten en patiënten met colorectale carcinomen gecombineerd waren.

29) Wakui A et al; Gan To Kagaku Ryoho 13 (4 Pt 1): 1050-59; 1986.

30) Trutwin H; Arts en alternatief 1989; 3: 11-12. In dit gerandomiseerde onderzoek bleek een thymuspreparaat het leven van opgegeven borstkankerpatiënten met ca 1 jaar te verlengen.

31) Azizi E et al; Arzneimittelforschung 1984; 34 (9): 1043-7. Thymostimuline verbetert in gerandomiseerd onderzoek als adjuvant de overleving van melanoompatiënten.

32) Mustacchi G et al; Anticancer Research 1994; 5-FU plus leucovorin met of zonder thymostimuline had in gerandomiseerd onderzoek het volgende resultaat: met thymostimuline waren er significant meer regressies en significant minder bijwerkingen.

33) Chretien PB et al; Cancer Treatment Rep 1978; 2(11): 1787-90; in dubbelblind onderzoek blijkt thymosine het resultaat van chemo bij het kleincellig ongedifferentieerd longcarcinoom te verbeteren, bij lage initiële T-cel-niveau's.

34) Frederico M et al; Am J Clin Oncol 1995: 18(1): 8-14. Bij patiënten met een Non-Hodgkin-lymphoom van intermediaire of hoge maligniteitsgraad, bleek thymostimuline significant meer regressies te geven en ook de overleving na 4 jaar was in tegenstelling tot wat de auteurs zeggen bij de met thymostimuline behandelde patiënten beter.

35) De Serdio JL et al, Acta Otorrinologica Esp 1997; 48(6): 487-92; 2 groepen van 18 patienten met head en neck-cancer kregen chemo plus bestraling en wel of geen thymostimuline; de thymostimulinegroep deed het niet-significant beter; gezien de korte follow-up en de geringe mate van recidieven (2 met metastasen op afstand in de thymostimuline- en 4 in de controlegroep) maakt mede gezien de geringe grootte van de groepen elke conclusie onmogelijk.

36) Macchiarini P et al; Anticancer Research 1989; 9(1): 193-6: met thymostimuline een betere overleving in gerandomiseerd onderzoek met patiënten met een kleincellig ongedifferentieerd longcarcinoom.

37) Cohen MH et al; JAMA 1979; 241 (17): 1813-5; vinden het zelfde als de auteurs onder 36; zie ook 33.

38) Byar D en Blackard C; Urology 10:556; 1977; vitamine B6 vermindert blijkens gerandomiseerd onderzoek de recidiefkans bij blaaskanker significant39 Lissoni P et al; Br J Cancer 1994; 69: 196-9; melatonine vergroot in dit gerandomiseerde onderzoek bij kanker significant de regressiekans door interleukine 2.

40) Iaffaioli RV et al: Thymus 1988-1989; 12 (2): 69-75; thymostimuline vermindert in gerandomiseerd onderzoek infecties en beenmergtoxiciteit bij chemotherapie voor borstkanker significant.

41) Okawa T et al; Cancer 1993: 72: 1949-54; Melkzuurbacteriën verbeteren in gerandomiseerd onderzoek de relapse-free survival en de survival in geval van een cervixcarcinoom significant.

42) Okawa T et al; Cancer 1989; 64: 1769-76: melkzuurbacteriën verbeteren in gerandomiseerd onderzoek het resultaat van radiotherapie bij cervixcarcinoompatiënten.

43) Van der Merwe et al; Prostagl Leukot Essent Fatty Acids 1990; 40(3) : 199-202: teunisbloemolie lijkt in dubbelblind onderzoek niet werkzaam bij primaire levercarcinomen; een nadere analyse laat evenwel zien dat de tenisbloemoliegroep toch aantoonbaar langer leeft.

44) Ogoshi K et al; Am J clin Oncol 1995; 18:216-222; PSK verbeterde in dit gerandomiseerde onderzoek niet-significant de overleving bij slokdarmkanker (P 0,1 a 0,2 afhankelijk van welke toets werd gebruikt; dit betekent, dat het 80 a 90 procent zeker is, dat PSK de overleving van slokdarmkankerpatiënten verbetert). Multivariate analyse liet oiv PSK evenwel wel een betere overleving zien voor de subgroep die zowel bestraling als chemo had gehad. 45)Mitomi T et al; Gan To Kagaku Ryoho 1986; 13(8): 2532-7; PSK verbeterde in dit gerandomiseerde onderzoek de overleving bij maagkankerpatiënten.

46) Hanck AB; Prog Clin Biol Res 1988; 259: 307-320. Vitamine C blijkt in een gerandomiseerd onderzoek het resultaat van radiotherapie te verbeteren en de bijwerkingen te verminderen.

47) Van Zandwijk N et al; J Natl Cancer Institute 2000 jun 21; 92 (12): 977-86; Vitamine A, gevolgd door fluimicil niet effectief als vorm van secundaire preventie bij patiënten eerder behandeld voor keel- of longkanker . De longkankergroep zal samen met die van referentie 14 gezamenlijk geanalyseerd worden.

48) Doroshow JH et al; J Clin Oncology 1990; 8(3); 491-501. Leucovorin-calcium potentieert 5-FU en verlengt zodoende het leven bij patiënten met uitgezaaide colorectale kanker.

49) Moertel Cg et al; N Engl J Med 1985; 312: 137-41; Vitamine C verlengt leven bij patiënten met uitgezaaide darmkanker niet; dit onderzoek is eerder door mij geanalyseerd en te licht bevonden (zie het Moermanrapport ; hoofdstuk 5); de conclusie is dat het onderzoek door een slechte opzet geen conclusies toelaat.

50) Newling DW et al; Eur Urol 1995; 27(2): 110-6; Vitamine B6 vermindert de recidiefkans van blaaskanker niet.

51) Lissoni P et al; Oncology Reports 1995; 2: 871-873; Melatonine verhoogt bij " hormoonongevoelige" patiënten in gerandomiseerd onderzoek de kans op een partiële respons door Nolvadex.

Nu volgen een aantal studies (12) met 5-FU en leucovorin bij patiënten met uitgezaaide darmkanker; hieruit blijkt na voorlopige analyse, dat leucovorin de responskans op 5-FU vergroot. Zie ook referentie 48.Vooralsnog is geen significante extra levensverlenging door leucovorin detecteerbaar.

52) Petrelli N et al; J Clin Oncol 1987; 5: 1559-65.

53) Valone FH et al; J Clin Oncol 1989; 7: 1427-36.

54) Ehrlichman C et al; J Clin Oncol 1988; 6: 469-75.

55) Petrelli N et al; J Clin Oncol 1989; 7: 1419-26.

56) O'Connell MJ; Cancer 1989; 63: 1026-30.

57) Nobile M et al; Adv Exp Med Biol 1988; 244: 213-18.

58) Labianca R et al; Ann Oncol 1991; 2: 673-9.

59) Dicontanzo F et al; Ann Oncol 1992; 3: 371-6.

60) Stemke B et al; Semin Oncol 1992; 19(Suppl 3): 141-7.

61) Martoni A et al; Anticancer Res 1992; 12: 607-12.

62) Bobbio-Palacini E et al; J Chemother 1993; 5:52-5.

63) Leichman CG et al; J Clin Oncol 1995; 13: 1303-11.

64) Toi M et al; Cancer 1992; 70: 2475-83; PSK kan de overleving van patiënten met een hormoonongevoelige borstkanker verbeteren.

65) Go P en Chung C-H; J Int Med Res 1989; 17: 141-149; PSK verbetert in gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met een nasopharynxcarcinoom zowel de recidiefvrije overleving als de overleving sec significant.

66) Niitomi M et al; Jap J Surgery 1988; 18:681-686; PSK geeft bij maagkanker een significant betere overleving, blijkens dit grootschalige gerandomiseerde onderzoek.

67 Nakazato H et al; The Lancet 1994; 343: 1122-1126; PSK verbetert de overleving bij maagkanker.

68) Nagao T et al; Tokai J Exp Clin Med 1981; 6: 141-6; PSK verlengt overleving bij acute leukemie.

69) Iino Y et al; Anticancer Res 1995; 15: 2907-12; 69)Iino Y et al; Anticancer Res 1995; 15: 2907-12; Significant verbetering van de overlevingsduur bij patiënten met borstkanker

70) Nio Y et al; Biotherapy 1992; 4:117-28; Significante immunostimulatie door PSK bij patiënten met maag- of darmkanker.

71) Hara A et al; Gan To Kagaku Ryoho 1998; 25: 1173-7; 5-FU met leucovorin verbetert in de adjuvantsituatie de overleving bij Dukes B plus C patiënten meer dan met 5-FU als enige adjuvanttherapie. Wanneer reeds ook levamisol wordt gegeven, lijkt extra leucovorin evenwel niet van belang (Ann Oncol 2000; 11: 547-52)

72) Ogoshi K et al; American J Clin Oncol 1995; 13: 363-69; PSK verbetert de overleving bij patiënten met slokdarmkanker.

73) Xu GZ et al; Int J Radiation, Oncology, Biology, Physics 1989; 16: 297-300; Het kruid " destagnation" verbetert het resultaat van bestralen bij patiënten met een gevorderd nasopharynxcarcinoom significant.

74) Wang ZQ; Chung-Kuo Chung Hsi i Chieh Ho Tsa Chih 1992; 12: 609-10, 581; Een I.V. toegediend extract van Brucea Javanica verlengt de mediane overleving van patiënten bestraald vanwege hersenmetastasen van de long, significant.

75) Adachi I et al; Gan To Kagaku Ryoho (=Jap J of Cancer and Chemotherapy) 1989; 16: 1538-43; Juzentaiho-to verbetert significant overleving van borstkankerpatiënten, die met chemo en hormonaal behandeld worden.

76) Zhou A et al; Chung Hsi i Chieh Ho Tsa Chih (Chinese J Modern Developments in Traditional Medicine 1990; 10: 343-4, 324.Gemodificeerde xiao-jin pillen verbeteren overleving bij patiënten met maagkanker stadium 4 significant.

77) Liu XY en Ang NQ; Chung Hsi i Chieh Ho Tsa Chih (Chinese J Modern Developments in Traditional Medicine) 1990; 10: 720-2, 708. Jin Qui Shen Qi-extrakt (= Liu Wei Di Huang-extract) verbetert bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom de respons op chemo; de bijwerkingen van de chemo en het verbetert de mediane overleving (alles uiteraard significant).

78 Lenartz D et al; Anticancer Research 20: 2073-76; 2000; Maretakextract verlengt de overleving bij patienten met een astrocytoom graad 3 en/of 4 significant.

79) Ost B; Deutsche Zeits. Onkol. 21: 102-104; 1989. Factor AF2 vermindert in gerandomiseerd onderzoek de recidiefkans bij borstkanker.

80) OF Lange; Beilage zur Zeitschrift ONKOLOGIE 10: 40-43; 1987: Factor AF-2 vermindert tijdens chemotherapie bij borstkanker het braken significant.

81) Kindler M; Z. (fur) Onkologie 29: 7-10; In gerandomiseerd onderzoek bij borstkankerpatienten vermindert factor AF-2 tijdens chemotherapie de leucopenie en het braken significant.

82) Papadopoulos I en Wand H; Beilage zur Zeitschrift ONKOLOGIE, Band 12 : 26-31; Factor AF-2 vermindert in dit gerandomiseerd onderzoek de bijwerkingen van experimentele chemo bij prostaatkankerpatienten.

83) Yamamura Y et al; Cancer Research 1983; 43: 5575-9; Nocardia verbetert blijkens gerandomiseerd onderzoek de overlevingsduur bij longkankerpatienten met pleurale effusie.

84) Wolmark N et al; J Clin Oncol 1993; 11: 1879-87; foliumzuur verbetert de overleving als adjuvans bij de nabehandeling van darmkankerpatienten met 5-FU.

85) O’Connell MJ et al; J Clin Oncol 15: 246-50; 1997; deze studie is vergelijkbaar met no 84.

86) O’Connell MJ et al; J Clin Oncol 15: 246-50; 1997; deze studie is vergelijkbaar met no 85.

87) Lissoni P; Nat Immun 1998; 16(1): 27-33; aloe vera remt tumorgroei en verbetert overleving in gerandomiseerd onderzoek (de patienten in dit onderzoek kregen allen tevens melatonine).

88) Silverman JE et al; J Oral Med 1983; 38:14-6; Zink versnelde in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek herstel smaak na radiotherapie voor hoofd/halskanker.

89) Okamura K et al; Cancer 1986; 58:865-872; Schizophyllan verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten met baarmoederhalskanker.

90) Tang ZY et al; Med Oncol & Tumor Pharmacoth 1991; 8:23-28; Met Coley-methode in gerandomiseerd onderzoek betere overleving bij patiënten met een niet operabel primair levercarcinoom.

91) Kempin S et al; Proc Am Soc Clin Oncol 1983; 24: 56; behandeling volgens het Coley-principe verbetert de overleving bij patiënten met een Non-Hodgkin-lymfoom.

92) Koyama s et al; cancer Immunol Immunother 1986; 22: 148-54; Nocardia verbetert overleving bij maagkanker.

93) Ohno R et al; Cancer 1986; 57: 1483-8; Nocardia-extract verbetert 5 jaarsoverleving bij patiënten met myeloide leukemie.

94) Yasumoto K en Yamamura Y; biomed Pharmacother 1984; 38: 48-54 ; Nocardia-extract verbetert prognose longkankerpatienten.

95) Cascinu S et al; J Clin Oncol 1995; 13(1): 26-32; Glutathion verbetert de responskans op cisplatin bij patienten met maagkanker en vermindert de bijwerkingen aantoonbaar.

96) Ohno R et al; Cancer Immunol Immunother 1984; 18: 149-150. In dit onderzoek wordt met PSK een duidelijke levensverlengende trend bij patiënten met non-lymfatische leukemie gezien.

97) Steur MK et al; Eur J Cancer 37: 9-11; 23-31; 2001: maretak niet effectief bij head en neck cancer; de anthroposofische artsen geven maretak juist bij immunogene tumoren en daar hoort dit soort tumoren niet bij; dit is overigens pas de vierde studie in deze lijst, waarin geen voordeel van een alternatieve benadering is gevonden.

98) Schmidinger M et al; Wien Klin Wochenschr 112: 617-23; glutathion vermindert de bijwerkingen van cisplatin bij patienten met keelkanker of een kleincellig longcarcinoom; de regressiekans en de overleving waren in de glutathiongroep wel beter, maar deze laatste waren door de kleine aantallen niet statistisch hard te maken.

99) Grotz KA et al; PMID: 11178853 UI: No Cit. ID assigned; titel: Prophylaxis of radiogenic sialadenitis and mucositis by coumarin/troxerutine in patients with head and neck cancer - a prospective, randomized, placebo-controlled, double-blind study; in dit onderzoek werden met coumarine plus troxerutine aantoonbaar minder bijwerkingen van bestraling gezien, bij patiënten, die wegens keelkanker bestraald werden. Bovendien lijkt het resultaat van de behandeling beter.

100) De Maria D et al; Tumori 78: 374-6; 1992; glutathion vermindert in gerandomiseerd onderzoek de bijwerkingen van bestraling bij patiënten met een endometriumcarcinoom.

101) Smyth JF et al; Ann Oncol 8: 569-73; 1997; glutathion vermindert in gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek, de bijwerkingen van cisplatin bij patienten met eierstokkanker; de bevindingen in de referenties 95,98,100 en 101 zijn dusdanig, dat een meta-analyse mbt de regressiekans van een gezwel indien ook glutathion wordt gegeven, een interessante vraagstelling is.

102) Motomura S et al; Am J Hematol 38: 67-8; 1991. De precursor van vitamine D 3: 1-alpha-25-hydroxyvitamine D3 vertraagt significant de overgang van de maligniteit myelodysplastisch syndroom (hieraan alleen kunnen mensen ook overlijden) naar de veel malignere leukemie.

103) Wagdi P et al; Jpn Heart J 37: 353-9; 1996.Vitamin E plus C plus NAC verminderen in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek irreversibele bijwerkingen op het hart door chemotherapie

104) Sukulinskii VN en Morozkina TS; Vopr Onkol 35: 1242-5; 1989. Suppletie met vitamines A, C en E vermindert bij operaties in verband met maagkanker het aantal postoperatieve complicaties aanzienlijk (daalt van 30,9 naar 1,9%) ; het betrof een gerandomiseerd onderzoek bij 197 patiënten.

105) Agteresh HJ et al; Clin Sci 98: 689-95; 2000. ATP (adenosine-triphosphaat) gaat in gerandomiseerd onderzoek (12 patienten),toegediend per infuus de extreme vermagering van patienten met een niet-kleincellig longcarcinoom tegen.

106) Agteresh HJ et al; JNCI 92: 321-8; 2000; In een gerandomiseerd onderzoek bij 58 patienten met een niet kleincellige longkanker stadium 3B of 4 reduceerde ATP de vermindering van spierkracht en verbeterde het mede daardoor de levenskwaliteit van de patienten. In dierproeven is overigens ook gevonden, dat ATP het resultaat van bestraling en chemo kan verbeteren (Agteresh HJ et al; Drugs 58: 211-32; 1999).

107) Hayakawa K et al; Cancer Detect Prev 21: 71-7; 1997; PSK verbetert de 5 jaarsoverleving van patienten met longkanker in gerandomiseerd onderzoek significant.

108) Masuno T et al; Cancer 68: 1495-500; 1991; met een melkzuurbacterie extract blijkt er in een gerandomiseerde opzet met doxorubicine bij longkankerpatienten significant vaker een regressie op te treden dan met doxorubicine alleen en blijkt in de melkzuurbacteriegroep ook de overleving aantoonbaar langer te zijn.

109) Israel L et al; Ann Med Interne 136: 551-4; 1985; Vitamine A vergroot bij postmenopausale vrouwen responskans chemo, responsduur op de chemo en verbetert de overleving.

110) Hu YJ et al; Biol Trace Elem Res 56: 331-41; 1997; selenium vermindert de nephrotoxiciteit, de leukopenie als mede het aantal bloedtransfusies bij patiënten behandeld met cisplatinum.

111) Li J et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He za Zhi 18: 523-6; 1998; Het Fuzheng Baozhen-extract verbetert in een gerandomiseerd onderzoek de responskans op chemo- en/of radiotherapie, maar ook de overleving; met name het laatste is statistisch hard.

112) Salim AS; Chemotherapy 38: 135-44; 1992; DMSO, eveneens een natuurstof, verbetert als adjuvant in gerandomiseerd onderzoek de 5-jaars-overleving bij maagkankerpatiënten.

113) Salim AS ; Chemotherapy 38: 127-34; 1992: DMSO, eveneens een natuurstof, verbetert als adjuvant in gerandomiseerd onderzoek de 5-jaars-overleving bij in principe curatief geopereerde darmkankerpatiënten.

114) Salim AS; Tumour Biol 14: 9-17; 1993; DMSO, eveneens een natuurstof, verlengt bij opgegeven darmkankerpatiënten blijkens gerandomiseerd onderzoek het leven.

115) Vernia P et al; Boterzuur blijkt in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek effectief tegen bestralingsproctitis; Lancet 356: 1232-5; 2000.

116) Johnston B; Cancer Chemotherapy Reports 21: 19-68; 1962: Het Coley-vaccin geeft bij kankerpatiënten significant vaker klinisch relevante verbeteringen dan in de controlegroep van dit gerandomiseerde onderzoek met een placebobehandeling optreedt (in de experimentele groep werd de tumor bij 9 van de 34 patiënten kleiner, terwijl dit in de controlegroep van 37 patiënten dit in het geheel niet werd waargenomen).

117)Fujimoto S et al; Gan To Ryoho 10:1135-45; 1983; Schizophyllan (SPG) verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten geopereerd wegens maagkanker.

118) Nakao I et al; Gan To Kagaku Ryoho 10: 1146-59; 1983; Schizophyllan (SPG) verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving bij patiënten met een recidief van maagkanker dan wel met een inoperabele maagkanker.

119) Lissoni P et al; Neuroendocrinol Lett 21: 319-23; 2000: de lichaamseigenstof methoxytryptamine blijkt bij patiënten die reeds melatonine krijgen de tumorprogressie aantoonbaar additioneel te remmen.

120) Mayne ST et al; Cancer Res 61: 1457-63; 2001; beta-caroteen blijkt de recidiefkans bij patiënten, behandeld voor keelkanker, in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek niet te verlagen (steeds duidelijk wordt, dat caroteen veel minder belangrijk is dan werd aangenomen; een vorm van vitamine A-zuur en lycopeen zijn bij de vitamine A-achtige stoffen het interessantst.

121) Lissoni P et al; Tumori 79: 202-4; 1993; L-carnitine vermindert in gerandomiseerd onderzoek de kans op cardiale complicaties bij patiënten, die met interleukine behandeld worden.

122) Lissoni P et al; Eur J Cancer 35: 1688-92; 1999; In een groot gerandomiseerd onderzoek met uiteenlopende typen gemetastaseerde kanker blijkt melatonine de bijwerkingen van de reguliere therapie te verminderen en de overleving te verbeteren.

123) Nakano H et al; Hepatogastroenterology 46: 2662-8; 1999; Lentinan verbetert bij maagkankerpatiënten met een vergevorderde vorm van maagkanker in een gerandomiseerd onderzoek de kwaliteit van het leven en verlengt dit.

124) Tari K et al; Hinyokika Kiyo 40: 119-23; 1994; Lentinan (Shiitake) verbetert in gerandomiseerd bij prostaatkankerpatiënten, die hormonale therapie krijgen, de 5-jaarsoverleving.

125) Taguchi T et al; Gan To Kagaku Ryoho 12: 366-78; 1985; Lentinan (Shiitake) verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van maagkankerpatiënten in een vergevorderd stadium of waarbij de ziekte is teruggekomen; bij patiënten met een vergevorderde vorm van darmkanker lijken de effecten van Lentinan gunstig, maar is een en ander statistisch onvoldoende hard.

126) Taguchi T; Gan To Kagaku Ryoho 10: 387-93; 1983; Lentinan (Shiitake verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven bij patiënten met een vergevorderde of gerecidiveerde maag-, darm- of borstkanker.

127) Akimoto M et al; Gan To Kagaku Ryoho 13: 1270-6; 1986; Lentinan verlengde in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van patiënten met een vergevorderde vorm van maagkanker; echter alleen indien de voedingstoestand nog enigszins redelijk was.

128)Nishihira T et al; Gan To Kagaku Ryoho 15: 1615-20; 1988; dit onderzoek is vergelijkbaar met referentie 127 en komt tot dezelfde bevinding.

129)Meyskens FL et al; J Clin Oncol 12: 2060-5; 1994; Vitamine A in een dosering van slechts 100000 IU per dag blijkt als adjuvants bij de behandeling van het maligne melanoom het behandelingsresultaat niet te verbeteren.

130) Agteresch HJ et al; J Clin Oncol 20: 371-8; 2002; ATP gaat bij patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom in een gerandomiseerd onderzoek het verlies van eetlust en gewicht tegen.

131) Guo XM et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 17: 325-7; 1997; in een gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met het non-Hodgkin-lymfoom werd met Chinese kruiden plus chemo een betere overleving gevonden dan met chemo alleen.

132) Gansauge F et al; Langenbecks Arch Surg 386: 570-4; 2002; Ukrain verlengt in dit gerandomiseerde onderzoek bij patiënten met alvleesklierkanker het leven.

133) Urbancsek H et al; Eur J Gastroenterol Hepatol 13: 391-6; 2001; Melkzuurbacteriën verminderen in dit gerandomiseerde onderzoek de bijwerkingen van bestraling in het buikgebied.

134) Susak YM et al; Drugs Exp Clin Res 22: 115-22; 1996; bij patiënten met colorectale tumoren blijkt Ukrain de prognose meer te verbeteren dan 5-FU en bestraling tezamen vermogen (zonder leucovorin verbeteren 5-FU en bestraling samen de prognose overigens nauwelijks).

135) Zemskov VS et al; Drugs Exp Clin Res; 26: 179-90; 2000; Ukrain verlengt ook in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van patiënten met alvleesklierkanker.

Enkele algemene opmerkingen: studies van de zelfde kwaliteit die minder relevante eindpunten hadden (en bijna steeds een gunstige uitkomst) zijn niet genoemd; ook studies met bijvoorbeeld veel regressies, maar met geen controlegroep zijn niet genoemd (die studies lopen ook in de tientallen qua aantal). Voorts zijn er duizenden (dier)experimentele studies met soortgelijke bevindingen. Dierexperimentele studies (er zijn er vele duizenden, waarin therapeutische effecten van tientallen stoffen zijn gevonden) zijn niet genoemd, maar een belangrijk deel (iha 90%) van dierexperimentele bevindingen, wordt ook bij de mens gevonden.

Drs. E. Valstar, arts/bioloog

Copyright 2002
Stichting Gezondheid Actueel
Eindredactie: Kees Braam
Email: redactie@kanker-actueel.nl
Overnemen en linken mag, mits met bronvermelding en in zijn geheel vermeld

--------------------------------------------------------------------------------

Terug naar top


Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten