Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten

Huidig pad: Home » Behandelingen » Geheugenstoornissen

Het geheugen

Het geheugen.
Het duurt ongeveer 40 jaar voordat zich een volledig beeld van de ziekte van Alzheimer ontwikkeld.
Aanvankelijk zijn er slechts geringe tekenen van vermindering van geheugen en concentratievermindering.

Boven 60 jaar wordt de concentratie minder. M.n. het korte termijngeheugen wordt minder.
Wanneer deze symptomen erger worden, gewoonlijk rond 80 jaar dan wordt de diagnose Alzheimer gesteld.

In Nederland zijn er ongeveer 250 000 mensen met de diagnose ziekte van Alzheimer.
Ieder jaar wordt in Europa bij een millioen mensen de diagnose geheugen vermindering gesteld of te wel mild cognitive impairment.
Plusminus 400 000 mensen daarvan krijgen de ziekte van Alzheimer.

De ziekte van Alzheimer grijpt vooral aan in het gebied van de temporalis medialis, de plaats in de hersenen waar het geheugen en de emotie zetelt. De celen in dat gebied sterven af.

Over de oorzaken van dementie.
Er is een misvatting dat Alzheimer zou ontstaan door het toenemen van de leeftijd.
Niet iedereen krijgt Alzheimer. Het is een specifiek ziekte proces dat de mediale temporale lob van de hersenen aantast. De mediale temporale lob is het gebied van Geheugen en Emotie.

Er zijn feitelijk twee misverstanden

1e misverstand : Alzheimer is een kwestie van de leeftijd.
Dat is niet juist. Oude mensen hoeven geen Alheimer te hebben. Wel is het zo, hoe ouder hoe meer kans op de ziekte van Alzheimer.

Ongeveer 65 jaar: 2 van de 100 mensen hebben dementie.

Ongeveer 90 jaar: 1 op 4 heeft dementie.

Dus met elke 5 jaar ouder worden  verdubbelt de kans op het krijgen van dementie.
Natuurlijk hoe ouder hoe meer dat Alzheimer voorkomt. Maar b.v. in China zijn gebieden waar zeer oude mensen wonen zonder noemenswaard voorkomen van dementie. In die gebieden in China komt bij 90 jarigen weinig dementie voor.

2e  misverstand : Alzheimer zit in de genen.
Dit komt maar zeer weinig voor. 1 op 100 gevallen. Als je b.v. het ApoE4 gen hebt dan heb je meer kans om dementie te ontwikkelen. Maar dat komt weinig voor. Dan begint het meestal na de 50 jarige leeftijd.

Zoals gezegd het duurt ongeveer 30 ja 40 jaar voordat de ziekte zich ontwikkeld en mede daardoor is het verstandig om te voorkomen dat de ziekte van Alzhiemer zich kan ontwikkelen dan om te behandelen.

Enkele vragen die voor u van belang kunnen zijn:
= Gaat uw geheugen achteruit?
= Vind u het moeilijk zich te concentreren en raakt u vaak verward?
= Ontmoet u wel eens iemand van wie u de naam niet weet?
= Kunt u zaken uit het verleden goed onthouden maar vergeet u zaken van een dag te voren?
= Vergeet u wel eens welke dag van de week het is?
= Gaat u wel eens zoeken en vergeet dan wat u eigenlijk zoekt?
= Denken uw vrienden en familie dat u vergeetachtig wordt?
= Vind u het moeilijk getallen op te tellen zonder het op te schrijven?
= Bent u vaak geestelijk vermoeid?
= Vind u het moeilijk zich langer dan een uur te concentreren?
= Bent u vaak uw sleutels kwijt?
= Herhaald u zich vaak?
= Vergeet u wel eens het punt dat u wilt maken?
= Heeft u meer tijd nodig om zaken te leren?

Minder dan 5 ja's geen probleem.
5 tot 10 ja's dat betekent dat uw geheugen wat achteruit gaat.
Meer dan 10 ja's dan heeft u een flink geheugenprobleem.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ziekte van Alzheimer met name onderzoek naar het voorkomen van beta Amyloid in de hersenen. Deze komen voor als zogenaamde plaques en tangles in de hersenen.

Er zijn medicijnen op de markt voor geheugenproblemen.
Bij patiënten met geheugenproblemen sterven de zenuwcellen af die acetylcholine maken. Deze stof is nodig voor een goede werking van het geheugen.

I) Er zijn medicijnen die acetylcholine vervangen. De zenuwcellen die acetylcholine aanmaken worden dan als het ware ontlast.
Het afsterven van de neuronen die acetylcholine aanmaken gaat echter door. De vervangende medicijnen werken echter maar zolang er genoeg cellen in de hersenen zijn die de neurotransmitter acetylcholine aanmaken.

II) Acetylcholine inhibiters. Dit medicijn blokkeert het enzym dat acetylcholine afbreekt. Deze medicijnen kunnen tijdelijk een verbetering geven van de geheugenstoornissen of een stabilistatie geven van de symptomen. Na het stoppen komen de klachten echter direct terug. Voorbeelden: rivastigmine, galantamine, aricept.

Onderzoek in de Lancet van deze medicijnen toonde aan:
De medicijnen geven geen vermindering van de snelheid van achteruitgang van het geheugen.
Ook de leeftijd voor plaatsing een verzorgingstehuis neemt niet toe. Er is alleen ongeveer een 10% verbetering van het geheugen gedurende twee jaar bij  inname van de medicatie. Er was enige verbetering in denken en functies zoals presteren op de Mini Mental State Examination.

Bijwerkingen zijn er ook: misselijkheid, braken, diarree, maagkrampen, hoofdpijnen, duizeligheid, slapeloosheid en eetlustvermindering.

III) NMDA receptor agonist zoals Memantine. Reguleert het glutamaat in de hersenen. Glutamaat speelt een belangrijke rol bij leren en geheugen. Maar te veel glutamaat geeft een te veel aan Ca influx in de cellen waardoor de cellen afsterven. Glutamaat geeft ook een flinke toename van homocysteine in de bloedbaan. En homocysteine geeft nu juist de ziekte van Alzheimer. Bij onderzoek van de werking van dit medicijn blijkt slechts weinig verbetering na 6 maanden bij gematigde tot ernstige Alzheimer en geen baat bij mildere vormen van geheugenverlies.

Bijwerkingen: Hallucinaties, verwardheid, duizeligheid, hoofdpijnen en vermoeidheid.

Natuurlijke alternatieven:
De enige echte reële behandeling van Alzheimer ligt volgens het preventief Medisch Centrum in de preventie.
Zoals gezegd 1 op de 5 Alzheimer patiënten worden gediagnosticeerd met vasculaire dementie, maar dat getal zou wel eens vel hoger kunnen liggen.
Dus de oorzaak is bij deze vorm van dementie dezelfde als voor cardiovasculaire aandoeningen.

Dus ziekten die vaak voorkomen zoals ziekten tengevolge van slecht dieet, roken, obesitas en gebrek aan lichamelijke inspanning.
We zullen verder de oorzaken en behandeling van vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer samen behandelen. Er is veel overlap.

Hier volgen nog een opsomming van enkele risico factoren voor het krijgen van Alzheimer:

1) Leeftijd.
2) Genen.
3) Myocard infarct.
4) Hoge bloeddruk.
5) Arteriosclerose.
6) Atrium fibrillatie.
7) Cholesterol.
8) Obesitas.
9) Diabetes.
10) Roken.
11) Oxydatieve stres.
12) Gebrek aan oxydanten in het lichaam.
13) Gebrek aan omega 3 vetzuren
14) Verhoogde homocyteine spiegel in het bloed.
15) Oestrogeen deficiëntie.
16) Testosteron deficiëntie.
17) Te lage geestelijke ontwikkeling.
18) Weinig sociale activiteit.
19) Weinig lichamelijke activiteit.
20) Schedeltrauma.
21) Medicamenten.
22) Voeding.
23) Toxines.
Zoals gezegd de benadering van het preventief Medisch Centrum van de ziekte van Alzheimer is middels verstandige "voeding" en lichaamsbeweging waardoor het risiko op het ontstaan van de ziekte van Alzheimer is te verminderen. Er zijn naast de ziekte van Alzheimer meerdere vormen van dementie, maar die worden hier buiten beschouwing gelaten.

Uitwerking:
--Behandeling van hoge bloeddruk:
Des te meer natrium in de cellen van de bloedvaten en minder kalium des te hoger de bloeddruk. Idem dito: hoe meer calcium in de cellen van de bloedvaten en minder magnesium, hoe hoger de bloeddruk.

Hoe kun je dit onder controle brengen?
Door vermindering van zout dwz de natrium inname en verhoging van kalium inname b.v. door groenten te eten. Door ruim te drinken hoeft het lichaam geen water vast te houden. Immers bij een te kort aan vocht in het lichaam wordt door verhoging van het natriumgehalte in de cellen het water vast gehouden. Dit mechanisme geeft echter verhoogde bloedruk.

Bloeddrukverlaging kan dus verkregen worden:

A: genoeg water drinken.
B: meer fruit en groenten met een hoog gehalte aan kalium en magnesium eten.
C: meer zaden eten voor het optimaliseren van het magnesiumgehalte.
    (Een optimale magnesiumspiegel verlaagt ook het cholesterol en triglyceriden in het bloed.)
D: het eten van zeezout genoemd Solo. Dit bevat minder natrium, meer kalium en meer magnesium

--Behandelen van verhoogd cholesterol:
Er zijn twee soorten cholesterol: Het LDl cholesterol. Dat is het "slechte" cholesterol en moet laag zijn. Het HDL cholesterol, dat is het "goede" cholesterol en dat moet hoog zijn. Dit is het belangrijkste cholesterol.

1: Het slechte cholesterol kan omlaag gebracht worden door het drinken van soya melk. Hierin zitten hormoonachtige substanties, de zogenaamde plantensterolen.

Deze plantensterolen zitten ook in zaden, noten, bonen en lentils. Planten die oplosbare vezels bevatten zijn ook zeer nuttig: B.v. haver, gerst, auberginen en okra.

(Soya verlaagt ook de bloeddruk.)

2: Niacine = vitamine B3 is zeer effectief om het goede cholesterol, het HDL cholesterol, te verhogen,
(HDL cholesterol verwijdert het cholesterol van de vaatwand.)

Niacine 1000 mg per dag verlaagt ook het lioproteine A en het fibrinogeen!! (Lipoproteine A is een rsicofactor voor het krijgen van hartinfarcten en beroertes.) We adviseren dan het no flusch niacine, het inositol hexanicotinate.

--Behandeling van trigyceridenspiegel:

Triglyceriden zijn vetten in de bloedstroom en dit is verhoogt bij mensen die te vet eten, te veel suiker gebruiken en veel alcohol drinken.

Triglyceridenverhoging in het bloed geeft een grotere kans op cardiovasculaire problemen.

Advies: Knoflook 900 mg per dag.

--Behandelen van een verhoogde homocysteine spiegel:

Homocysteinespiegel is een belangrijke indicator voor het verkrijgen van cardiocvasculaire problemen en de ziekte van Alzheimer.

Een lichte verhoging van de homocysteinespiegel geeft 42 % meer kans op een hartinfarct en een diepe vene thrombose van 60 %.

Hoe lager de homocysteinespiegel des te minder kans op het krijgen van dementie. Homocysteine is een aminozuur en is toxisch voor de hersenen.

Homocysteine (en een lage vitamine B12 + foliumspiegel) verdubbelt het risico op het krijgen van de ziekte van Alzheimer.

Hoe hoger de vitamine B12 + folium spiegel des te minder kans op dementie.

Verschillende onderzoeken heen dit verband tussen homocysteine vitamine B 12 en foliumzuur vastgesteld.

Hoe zit het in elkaar?

Homocysteine wordt met behulp van vitamine B12 omgezet in twee nuttige chemische verbindingen: glutathion, een in de hersenen voorkomende antioxydant en het aminozuur SAMe.

SAMe maakt weer een van de belangrijke neurotransmitters voor het geheugen, n.l. het acetylcholine.

--Behandeling van plaatjes adheasie index:

Knoflook vermindert de bloedplaatjesklontering.

Verder geeft knoflook een goede bloeddruk, verbetert het cholesterol en de triglyceride spiegels.

Ook Gingko Biloba 20 to 40 mg gestandaardiseerd extract is nuttig.

--Behandeling van verhoogde fibrinogeenspiegel:

Niacine = vitamine B3 1000 mg per dag.

--Behandeling van lipoproteine-a spiegel: verhoging hiervan is zoals gezegd een hoog risico factor.

Een verhoogede lipoproteine-a spiegel is niet zo makkelijk te behandelen.

Therapie:

Vitamine C, 6 maal daags 1000 mg met name de esthervorm. Dit is wel duurder maar het maakt de dunne darm minder zuur. Die behoort basisch te zijn. Vitamine C kan diarree geven.

Daarnaast Lysine 500 mg 3 daags 1. Dit verlaagt het lipoproteine a niet maar kapselt het in.

Als alternatief zou je nog kunnen gebruiken:

Niacine  = vitamine B3 1000 mg per dag. Dat verhoogt HDL cholesterol en verlaagt LDH cholesterol en verlaagt dus lipoproteine a. Geadviseerd wordt de no flusch niacine en dat is niacine inositol hexanicotinate.

De niacine kan echter weer het homocysteine verhogen en dat willen we juist niet. Daarom wordt naast niacine geadviseerd om vitamine B12, vitamine B6 en foliumzuur te gebruiken. Dat verlaagt de homocysteine.

--Behandeling van de oxyderende vrije radicalen:

Oxydanten in het lichaam van b.v. gebakken voedsel en roken verhogen de kans op een hartaandoening, beschadigen de vaatwand en vormen plaques in de vaatwand. Dit geeft dan weer ontsteking op de vaatwand.

Antioxydanten ontwapenen de oxydanten.

Vitamine E = d-alpha tocopherol is een antioxydant.

Geadviseerd wordt voedsel te gebruiken met supplementen en vitamine A, C en E en voedingsstoffen als proanthocyaniden, lycopeen, glutathion en cysteine, allen antioydanten.

Van deze groep lijkt Vitamine E het meest effectief om hartaanvallen te voorkomen.

(Statinen, voorgeschreven voor de verlaging van cholesterol in het bloed, verhinderen de aanmaak in het lichaam van coenzyme Q 10 en belemmert de werking van vitamine E.)

Zelfs na een hartaanval is extra toediening van vitamine E beschermend.

Geadviseerd wordt: vitamine E 400 mg per dag.

Vitamine C is een sterke antioxydant. Uit onderzoek is gebleken dat hoe hoger het vitamine C gehalte in het bloed des lager de bloeddruk. Vitamine C inname verlaagt ook de marker voor cardiovasculaire ziekte het lipoproteine a.

Een kenmerk bij de ziekte van Alzheimer op zich is een stijging van vrije radicalen of oxydanten, dit tengevolge van de verspreiding van amyloid plaques in de hersenen en het afsterven van hersencellen.

Oxydanten verminderen het effect van de B vitamines en dus verminderen het omzetten van het homocysteine en dat is zoals hierboven aangeduid slecht voor de vorming van de neurotransmitter het acetylcholine. (Deze neurotransmitter is dus nodig voor een goed werkend geheugen.)

Meestal zijn de antioxydanten zoals beta caroteen, vitamine A, C en E laag in het bloed van patiënten met de ziekte van Alzheimer en daarom is het gebruik van deze antioxydanten in het voedsel belangrijk.

NAC = N-acetyl-cysteine maakt glutation en dat is ook een hersen-antioxydant.

Het curcumin in de gele spice is een krachtige antioxydant.

Advies: 400 tot 600 mg curcumin twee maal daags.

Ook is gebleken dat vitamine E ook een neuro protectieve functie heeft.

--Coenzyme Q 10:

Co enzyme Q 10 is in Japan de eerste behandeling voor decompensatie cordis, angina en hoge bloeddruk.

Vooral gebruikers van statinen, de cholesterolverlagers, dienen extra coenzyme Q 10 te gebruiken. Immers de statinen verminderen de aanmaak van coenzyme Q 10 in de lever. Co enzyme Q 10 is belangrijk voor het functioneren van de spieren en het hart.

Advies gebruik van Co enzyme Q 10 30 - 60 mg voor preventie.

Bij hartaandoeningen: 90 - 120 mg.

Dit samen met vitamine E.

--Omega 3 visolie:

Onderzoek heeft aangetoond dat omega 3 visolie  de bloedvetten zoals triglycerides verlagen, maar ook het cholesterol, met name het slechte LDL cholesterol verlagen en juist het goede cholesterol doen toenemen. Bovendien werkt omega 3 visolie tegen ontsteking.

Omega 3 visolie bevat EPA = eicosapentaeenzuur en DHA = docosahexaeenzuur

Vooral de EPA is belangrijk om hartaanvallen en beroertes te voorkomen.

Het beste is om ongeveer 400 mg EPA per dag te gebruiken. Bovendien wordt het regelmatig consumeren van vis geadviseerd.

Al deze zaken zijn bevestigd in onderzoeken die ook in Nederland plaatsvonden, o.a. de Universiteit van Wageningen.

Omega 3:

De Omega3 worden gebruikt bij patiënten depressie en bipolaire stoornissen.

De omega 3 komen voor in vleesetende vissen zoals sardine, makreel,  zalm en haring

Een wetenschappelijke studie uit Amerika liet zien dat het eten van vis een keer per week het risico op het krijgen van de ziekte van Alzheimer met 60% verminderd.

Hoe hoger de DHA de lager het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer.

Waarom heeft visolie een neuroprotectief effect?

Het kan zijn omdat het ontstekinsgremmend werkt. Ook zijn omega 3 vetten een vitale component van hersencelmembranen en zijn van belang voor de controle van Calcium gehalte in de hersencellen. Te veel calcium in de hersencellen draagt bij aan de productie van beta amyloid eiwit en dat wordt weer in hoge mate gevonden bij mensen met de ziekte van Alzheimer.

Houdt lichaam en geest actief.

B.v. Lezen, Kaartspellen, Spelletjes doen, Kruiswoordpuzzels, Muziekinstrumenten spelen, Dansen : Dan minder snel dementie.

Ook fysieke activiteiten zijn zeer belangrijk.

-Hersenen en lichaam worden van dezelfde grondstof gemaakt en lichamelijk oefening houdt ook de hersenen gezond.

-Mensen met een risico voor cardiovasculaire ziekte hebben een grotere kans op het krijgen van dementie.

-Fysieke activiteiten reduceren ongezonde stres.

Want stress geeft hoge cortisolspiegels en dat doet de verbindingen tussen de neuronen = de hersencellen verminderen.

Lichamelijke oefeningen verbeteren ook de stemming.

Het standpunt van het Preventief Medisch Centrum, het PMC is dat het zeer belangrijk is om ook in deze zin aan optimale preventie te doen.

Er is tot op heden geen medicijn dat de ziekte van Alzheimer voorkomt. Wat we wel kunnen doen is zolang mogelijk voorkomen en vertragen van het ontstaan van dementie.

In de practijk:

Testen:

Homocysteinespiegel.

MMSM test (mini mental state examination).

Zo wie zo:

Verminder de consumptie van verzadigd rood vlees en alcohol en verminder zoutinname en rook niet.

Bij afwijkingen:

Vitamine B6: 20 - 100 mg.

Vitamine B12: 100-500mcg. Liefst: methyl B12.

Foliumzuur: 100- 2000mcg

N-acetyl-cysteine: 500 mg per dag.

Omega 3: (Verminderen van de "hersenontsteking") d.w.z. 300 mg EPA en 200 mg DHA.

Vermeerder de antioxydanten:

Dwz veel gevarieerd fruit en groenten.
+
Vitamine C: 2 dd 1000 mg per dag.
+
Vitamine E: 300 mg per dag.
+
N-Acetyl-cysteine
+
Gereduceerd glutathion.

Lichaamsbeweging en oefeningen van de geest.

 

Terug naar top


Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten