Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten

Huidig pad: Home » Nieuws

Reactie op TROS Radar uitzending Chelatietherapie

BELANGRIJK BERICHT VOOR ONZE CHELATIEPATIENTEN
 

 

Onjuiste voorlichting en verdachtmakingen in deze uitzending ten spijt, hieronder de feiten:

  • er zijn wereldwijd rond dertig miljoen chelatie-infusen volgens correct protocol gegeven, zonder dat er één patiënt hieraan bezweken is.
  • chelatie-infusen bevatten geen liter vloeistof, maar maximaal een halve liter, de hoeveelheid oplosvloeistof kan per individuele patient gevarieerd wordenvan 0tot 500cc
  • patienten krijgen een vooronderzoek om nierfunctie, hartfunctie etc. te checken
  • EDTA is bij een correct toegediende chelatie-infuus statistisch gezien veiliger dan nemen van een aspirientje (prof. dr. Defares)
  • effectiviteit én veiligheid van chelatie is per 4/11/2012  definitief wetenschappelijk bewezen door groot Amerikaans-Canadees chelatieonderzoek van bijna decennium (link onder)


Maandag 12 november jl. werd onze kliniek verrast door een op de dag zelf pas aangekondigd programma over chelatietherapie van Tros RADAR. Er werden hierin eigenlijk niet anders dan uitermate negatieve uitspraken over de chelatietherapie gedaan. Velen onder u zullen nu door de inhoud van deze uitzending onaangenaam geraakt zijn en wellicht met vraagtekens zitten.

In beeld kwamen slechts afkeurende meningen van tegenstanders van de chelatietherapie aan het woord. Ook werd er maar één (ontevreden) patiënt geïnterviewd van een chelatiekliniek in het zuiden van het land. ‘Hoor en wederhoor’ is een hoofdwet binnen de journalistiek. Dubieus is, derhalve laakbaar dat in het programma geen enkele chelatiespecialist aan het woord kwam.

Er zijn nogal wat uitspraken over chelatietherapie gedaan die volstrekt niet op feiten berusten en in strijd zijn met de waarheid. Tevens was de hele wijze van filmen in de uitzending suggestief in negatieve zin. De Nederlandse chelatiespecialisten zijn dan ook buitengewoon verontwaardigd over de inhoud van deze RADAR televisie-uitzending.

Persoonlijk kregen wij op de middag voor de uitzending nog vragen van de Tros RADAR hoofdredactie gemaild, die direct beantwoord zijn. Hier werd echter in de RADAR uitzending niets mee gedaan! In het programma kwamen met name 2 aspecten aan de orde: de veiligheid van de chelatietherapie en de werkzaamheid.

Hieronder volgen de reacties op de Tros Radar uitzending van een 3-tal Nederlandse chelatiespecialisten, onder wie een arts-hoogleraar en een chelatie-arts met veel ervaring als hartchirurg. De glasheldere schriftelijke verklaring van de arts drs. Pahlplatz fileert vervolgens alle naar voren gebrachte onzin. Ook komt daarin het verhaal van de geïnterviewde patiënt  in een heel ander daglicht te staan.

Heeft u hierna nog vragen, dan kunt u ons telefonisch (010-4147633) benaderen of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

 

Link naar TACT studie:

http://www.nhlbi.nih.gov/news/press-releases/supplement/questions-and-answers-the-nih-trial-of-edta-chelation-therapy-for-coronary-heart-disease.html

 

Lees hieronder reacties van de artsen

 

Professor dr. J. Defares, arts, emeritus hoogleraar RU Leiden
‘’Je hoeft geen Sherlock Holmes te zijn om te vermoeden dat de keiharde aanval op de chelatietherapie in RADAR een paniekreactie van de cardiologen was op de positieve uitkomst van het recente grote dubbelblinde Amerikaanse TACT- onderzoek over de werkzaamheid en veiligheid van chelatietherapie. De cardiologen beschouwen dit blijkbaar als “rampzalig’’. Niet onbegrijpelijk. In de VS kiezen jaarlijks ruim 100.000 patiënten voor chelatietherapie in plaats van voor de cardiologie en vaatchirurgie. De opzet van de brutale aanval op RADAR is glashelder: met leugen en bedrog en volksmisleiding de chelatiecentra in Nederland de nekslag toe te dienen voordat deTACT resultaten binnenkort in een wetenschappelijk tijdschrift wereldkundig worden gemaakt”.
Klik hier voor de hele reactie van prof. Dr. Defares

 

dr. P.J. Van der Schaar, arts, voorheen hartchirurg en President van de IBCMT
(International Board of Clinical Metal Toxology) “Het effect van de chelatie in het recente TACT-onderzoek was vooral duidelijk bij 31%
van de chelatiegroep die aan diabetes leed. Een andere belangrijke bevinding is dat er in de chelatiegroep slechts minimale complicaties zijn opgetreden”. “De kosten van de behandeling zijn naar verhouding duidelijk lager dan die van vergelijkbare behandeling van hart- en vaatziekten. Dit zou ziektekostenverzekeringen ter harte dienen te gaan”.
Klik hier voor de hele reactie van Dr. Van der Schaar

 

 drs. R. Pahlplatz, arts, Board Member of de IBCMT
“RADAR heeft zich door artsen laten adviseren betreffende de chelatietherapie die zelf geen enkele ervaring hebben met dit principe. Er komt niemand aan het woord die deze ervaring wel heeft. Tegenover deze ene patiënt staan honderden andere die met positieve uitkomsten zijn behandeld, en dat niet gedurende 1 jaar, maar al meer dan 30 jaren”.
Klik hier voor de hele reactie van Drs. Pahlplatz

 

Lees ook de antwoorden van chelatie-arts E. Schweden van KPG op schriftelijke vragen van de hoofdredactie van Radar, voorafgaand aan de uitzending

Terug naar top


Centrum voor complementaire alternatieve geneeskunde geneeswijzen en behandeling genezing chronische ziekten